Petr Bende

Petře, díky, sice jsem u toho skoro zešílel, ale tys tomu dal smysl